Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
18.01.19

СЕО азиатских страховых компаний превосходят западных коллег во всем, кроме прагматизма - исследование
18.01.19

Нацкомфинуслуг исключила из госреестра СК "Золотой век"
18.01.19

Верховная Рада провалила голосование за отмену моратория на продажу земли
17.01.19

Российские депутаты хотят поднять штраф за злоупотребления при продаже страховок до 1 млн рублей
17.01.19

В Нацкомфинуслуг обсудили, какие выплаты относить к расходам за услуги по заключению страховых договоров

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Реформа отчетности финансовых учреждений и ее аудита в 2018 году вступит в активную фазу

Для того, чтобы сделать небанковские финансовые услуги более доступными, их стоимость необходимо уменьшить за счет повышения эффективности небанковских финансовых учреждений, а также усиления конкуренции и прозрачности в финансовом секторе. Одним из направлений обеспечения прозрачности является реформирование отчетности финансовых учреждений и ее аудита.

Александр Залетов: член Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг
Правило успеха
"Успех не может быть вечен, стоять на вершине, значит стоять над пропастью. Под вершиной долина, а за ней следующая вершина"
Страхование

18379.jpg


Страховые объединения
Координацию монетарной политики НБУ необходимо усилить с бюджетно-налоговой политикой правительства - ЛСОУ
09.11.17

Ліга страхових організацій України проаналізувала Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу, схвалені рішенням Ради Національного банку України від 12 вересня 2017 року (далі – Основні засади), а також окремі напрями проведення монетарної політики у 2017 році.

Грошово-кредитна (монетарна) політика – комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання відповідних засобів та
материалы в тему:
методів.

Відповідно до статті 99 Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Відповідно до статті 6 Закону про Національний банк під час виконання своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.

Цінова стабільність – збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання в середньостроковій перспективі (від трьох до п’яти років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.

Відповідно до Основних засад, формування низькоінфляційних очікувань є одним з ключових елементів поліпшення макроекономічного середовища та нарощення економічного потенціалу України. Середньострокова ціль щодо інфляції (приріст індексу споживчих цін у річному вимірі) установлена на рівні 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п. і досягатиметься протягом 2018 – 2020 років.

Траєкторія цільових показників для річної зміни індексу споживчих цін окреслює поступовий процес зниження інфляції до рівня середньострокової цілі була оприлюднена в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу і залишається незмінною:

 • грудень 2018 року – 6% з допустимим діапазоном відхилень ± 2 п. п.;
 • грудень 2019 року – 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п.
 • грудень 2020 року і надалі – 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п.

При цьому, відповідно до повідомлення Національного банку України від 26 жовтня 2017 року, споживча інфляція у вересні 2017 року прискорилась до 16.4% у річному вимірі і перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в липневому Інфляційному звіті.

У зв’язку з цим, Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 13.5% річних з 27 жовтня 2017 року. Більш жорстка монетарна політика повинна сприяти зниженню споживчої інфляції та наближенню до цілі у 2018 році.

За прогнозами НБУ, до кінця 2017 року інфляція знизиться до 12,2% (попередній прогноз – 9,1%). Надалі інфляція продовжить уповільнюватися та наблизиться до центральної точки цільового діапазону в третьому кварталі 2018 року. А на кінець 2018 року інфляція становитиме 7.3% (попередній прогноз – 6.0%). Прогноз інфляції на 2019 рік залишився незмінним, на рівні цілі – 5.0%.

Проте, Рада Національного банку України на засіданні, яке відбулось 31 жовтня 2017 року, констатувала недостатність дій Правління НБУ щодо досягнення інфляційних цілей і зазначила, що для забезпечення зниження споживчої інфляції до цільових орієнтирів були задіяні не всі монетарні інструменти та вважає доцільним задіяти всі засоби та методи грошово-кредитної політики з метою досягнення визначених цільових орієнтирів по інфляції, при цьому у межах мандату Національного банку сприяти економічному зростанню. Рада також вказала на необхідність подальшого розвитку та посилення функції прогнозування у Національному банку України, координації прогностичної функції з центральними органами виконавчої влади. Оскільки недосконалість обрахунку та прогнозування макроекономічних показників може впливати на особливості здійснення грошово-кредитної політики.

Згідно з повідомленням Ради Національного банку України від 1 листопада 2017 року, кредитна активність банків залишалася низькою, проте ліквідність банківської системи продовжує знаходитися на безпрецедентно високому рівні. При цьому банки вкладають кошти в депозитні сертифікати Національного банку та державні цінні папери. Загальний обсяг ОВДП в обігу наближається до розміру депозитного портфеля банків. Уряд накопичив історично високі залишки коштів на казначейському рахунку в Національному банку, а кошти місцевих бюджетів продовжують розміщуватися на депозитах банків, замість розширення інвестування реального сектору економіки. З огляду на поточний стан грошово-кредитного ринку, витрачання коштів Урядом протягом короткого періоду часу, як це традиційно відбувалося в кінці року, може мати більш суттєві ризики стабільності грошової одиниці України ніж в попередні роки.

Фінансова стабільність – стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку.

Відповідно до Основних засад, діяльність Національного банку з підтримки фінансової стабільності спрямовуватиметься на сприяння стабільності фінансового ринку України як в цілому, так і його окремих сегментів; ефективному перерозподілу ресурсів фінансовою системою; адекватній оцінці та сприйняттю ризиків учасниками ринку; а також на підвищення стійкості фінансової системи, зниження ймовірності системних криз. Крім цього, Національний банк вважає пріоритетним скорочення обсягів кредитування пов’язаних осіб банків.

«Для забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення добробуту населення необхідно вирішити суттєві внутрішні структурні питання та знизити залежність вітчизняної економіки від впливу зовнішніх чинників. Це зумовлює необхідність переходу на модель інноваційного економічного розвитку та досягнення на початкових етапах не стільки кількісних цілей економічного зростання, скільки якісних зрушень в економіці. Це вимагає вжиття скоординованих дій усіма органами влади на різних рівнях та концентрації інвестиційної активності в найперспективніших у довгостроковому періоді галузях», — зазначається в Основних засадах.

Вищезазначені положення Основних засад відповідають пропозиціям Ліги страхових організацій України, що було направлено до Громадської колегії Ради НБУ під час обговорення і підготовки Основних засад, а саме щодо:

 • ефективного використовування внутрішніх інвестиційних ресурсів, зростання прямих іноземних інвестицій та зменшення зовнішнього боргу України;
 • стимулювання використовування кредитних ресурсів на потреби функціонування і розвитку реального сектору економіки;
 • створення механізмів забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, сприяння збільшенню експортного потенціалу України, у тому числі експортного потенціалу малих та середніх підприємств;
 • збільшення джерел та обсягів локальних (внутрішніх) довгострокових фінансових ресурсів, у тому числі сприяння створенню передумов для розвитку накопичувального страхування життя та накопичувального пенсійного забезпечення;
 • розвитку ринку страхових послуг та фондового ринку;
 • забезпечення стабільності та динамічного розвитку фінансової системи в цілому, у тому числі створення рівних умов для конкуренції у фінансовому секторі;
 • розроблення і запровадження спеціальних механізмів та інструментів, які б забезпечували та гарантували збереження коштів страхових резервів та пенсійних активів;
 • розробки комплексної стратегії розвитку державних банків та забезпечення її виконання;
 • удосконалення моделі функціонування ФГВФО та розроблення і створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя.

«Високий рівень інфляції і нестабільність фінансової системи дуже негативно впливатимуть на реалізацію реформ у економічній та соціальній сферах, у тому числі пенсійної реформи. Враховуючи виклики і ризики, необхідно посилити координацію монетарної політики НБУ з економічною та бюджетно-податковою політикою Уряду, а також приділити особливу увагу надійному формуванню і нарощуванню довгострокових фінансових ресурсів для розвитку реального сектору економіки», — вважає віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2019 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.