Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
17.11.17

МТСБУ проиграло суд бывшему страховщику
17.11.17

Верховная Рада определила выходным днем 25 декабря и исключила из перечня праздничных дней 2 мая
17.11.17

Бюро таможенного и пограничного контроля США изучает возможность применения блокчейна при обработке торговых операций
16.11.17

Белорусская валютно-фондовая биржа запустила пилотный проект на блокчейне
16.11.17

В РФ хотят ввести электронный обмен данными о пациенте между страховщиками и клиниками

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Почему рынок криптовалют нужно стимулировать?

Всплеск активного интереса к криптовалюте в течение последних нескольких месяцев поднял важную тему введения этого понятия в правовое поле в Украине. Криптовалюта - относительно новая сфера деятельности, суть которой заключается в двух составляющих - это новейшие технологии и очень высокорисковый спекулятивный инструмент. Но он точно будет развиваться и влиять на мировую экономику.

Сергей Рыбалка: Глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности
Правило успеха
"Тот, кто однажды откажется от своей мечты, никогда не сможет мечтать"
Страхование

18379.jpg


Страховые объединения
ЛСОУ спрогнозировала объемы страховых платежей по видам страхования, иным, чем страхование жизни
19.06.17

«Україна інтегрується в європейський простір і розпочаті процеси реформування з урахуванням експертних прогнозів та аналізу поточної ситуації на страховому ринку України можуть на більш глобальному рівні стимулювати подальші економічні зміни в країні», — вважає Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. Він зазначає, що Ліга страхових організацій України провела дослідження зв’язку з макроекономічними показниками та здійснила прогнозування обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, та констатує, що динаміка страхових платежів протягом 2012-2016 рр. значною мірою є
материалы в тему:
подібною до динаміки номінального ВВП, як у національній валюті, так і у доларовому еквіваленті.

При цьому динаміка надходжень страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, протягом 2012-2016 рр. є нестійкою. Проте, спостерігається переважне збільшення надходжень страхових платежів. Найбільший темп приросту страхових платежів з «non-life» страхування був у 2013 році (32,9%), у 2014 році відбулося зниження (-6,0%). Впродовж останніх двох років відчутною є тенденція до збільшення темпів приросту. На основі виявлення основної тенденції розвитку (тренду) можна зробити висновок про те, що галузь «non-life» страхування характеризується нерівномірним зростанням.

Разом із збільшенням обсягу страхових платежів, вираженого у національній валюті, спостерігається тенденція до зменшення страхових платежів у доларовому еквіваленті. Тобто має місце дисбаланс між показниками обсягу страхових платежів, вираженого у національній валюті (переважне зростання), та в доларовому еквіваленті (переважне падіння).

Аналіз ВВП у період 2012-2016 рр. показав наявний дисбаланс між показниками рівня номінального ВВП, вираженого у національній валюті (зростання), та у доларовому еквіваленті (переважне падіння). Темпи приросту номінального ВВП у доларовому еквіваленті у 2014 і 2015 роках склали -28,1% і -31,3%, відповідно (зниження рівня), у 2013 і 2016 роках склали 4,3% і 3,0%, відповідно (зростання).

Порівняння темпів зростання та аналіз коефіцієнтів випередження свідчать:

— про випереджуючі темпи зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2013 і 2014 рр.

— про відставання темпів зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2015 і 2016 рр.

Розрахований лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (r = 0,88) свідчить про наявність сильного прямого зв’язку між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів.

Оскільки обчислений коефіцієнт кореляції більший за критичне його значення, то з вірогідністю 0,95 можна стверджувати про статистично достовірну залежність між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів.

Коефіцієнт детермінації (D = 0,78) показує, що варіація (зміна) обсягу страхових платежів «пояснюється» варіацією (зміною) рівня номінального ВВП на 78%.

Зв’язок між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів, вираженими у доларовому еквіваленті, є більш тісним, ніж зв’язок між цими показниками, вираженими у національній валюті.

За результатами регресійного аналізу встановлено, що підвищення рівня номінального ВВП на один млрд. доларів США відповідає підвищенню обсягу страхових платежів на 18,6 млн. доларів США.

З урахуванням макроекономічних прогнозів Кабінету міністрів України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку щодо зростання ВВП, інфляції та середньорічного курсу гривні на 2017 рік:

— розглянуто два сценарії розвитку галузі «non-life» страхування;

— на основі розробленої моделі отримано прогнози обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя.

За реалістичним сценарієм прогноз обсягу страхових платежів на 2017 рік склав 37,6 млрд. грн., за позитивним сценарієм – 39,8 млрд. грн.

Презентація активна за посиланням — http://uainsur.com/stats/non-life/

Питання про опрацювання нової економіко-математичної моделі дослідження та прогнозування ринку страхових послуг було розглянуто 5 квітня 2017 року на розширеному засіданні Президії ЛСОУ. Зважаючи на відсутність загальнодоступних прогнозів та розуміючи значну невизначеність щодо динаміки розвитку ринку страхування, учасники засідання в рамках проекту «Відкрите страхування» підтримали ініціативу ЛСОУ.

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання політики прозорої діяльності і доступності інформації.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2017 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.