Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
18.10.18

AXA в Гонконге досрочно аннулировала страховые полисы у автовладельцев Tesla
18.10.18

"Росгосстрах" лишен эксклюзивных прав на товарный знак "РГС Жизнь"
18.10.18

В РФ сняли запрет на перестрахование ответственности автомобилистов
17.10.18

В Одесской области зафиксирован новый случай сибирской язвы
17.10.18

Group-IB: за полтора года хакеры украли с криптовалютных бирж 882 млн долларов

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Реформа отчетности финансовых учреждений и ее аудита в 2018 году вступит в активную фазу

Для того, чтобы сделать небанковские финансовые услуги более доступными, их стоимость необходимо уменьшить за счет повышения эффективности небанковских финансовых учреждений, а также усиления конкуренции и прозрачности в финансовом секторе. Одним из направлений обеспечения прозрачности является реформирование отчетности финансовых учреждений и ее аудита.

Александр Залетов: член Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг
Правило успеха
"Большинство людей хотят быть кем-то важным, но никто не хочет им становиться" Гете
Страхование

18379.jpg


Страховые объединения
ЛСОУ спрогнозировала объемы страховых платежей по видам страхования, иным, чем страхование жизни
19.06.17

«Україна інтегрується в європейський простір і розпочаті процеси реформування з урахуванням експертних прогнозів та аналізу поточної ситуації на страховому ринку України можуть на більш глобальному рівні стимулювати подальші економічні зміни в країні», — вважає Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. Він зазначає, що Ліга страхових організацій України провела дослідження зв’язку з макроекономічними показниками та здійснила прогнозування обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, та констатує, що динаміка страхових платежів протягом 2012-2016 рр. значною мірою є
материалы в тему:
подібною до динаміки номінального ВВП, як у національній валюті, так і у доларовому еквіваленті.

При цьому динаміка надходжень страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, протягом 2012-2016 рр. є нестійкою. Проте, спостерігається переважне збільшення надходжень страхових платежів. Найбільший темп приросту страхових платежів з «non-life» страхування був у 2013 році (32,9%), у 2014 році відбулося зниження (-6,0%). Впродовж останніх двох років відчутною є тенденція до збільшення темпів приросту. На основі виявлення основної тенденції розвитку (тренду) можна зробити висновок про те, що галузь «non-life» страхування характеризується нерівномірним зростанням.

Разом із збільшенням обсягу страхових платежів, вираженого у національній валюті, спостерігається тенденція до зменшення страхових платежів у доларовому еквіваленті. Тобто має місце дисбаланс між показниками обсягу страхових платежів, вираженого у національній валюті (переважне зростання), та в доларовому еквіваленті (переважне падіння).

Аналіз ВВП у період 2012-2016 рр. показав наявний дисбаланс між показниками рівня номінального ВВП, вираженого у національній валюті (зростання), та у доларовому еквіваленті (переважне падіння). Темпи приросту номінального ВВП у доларовому еквіваленті у 2014 і 2015 роках склали -28,1% і -31,3%, відповідно (зниження рівня), у 2013 і 2016 роках склали 4,3% і 3,0%, відповідно (зростання).

Порівняння темпів зростання та аналіз коефіцієнтів випередження свідчать:

— про випереджуючі темпи зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2013 і 2014 рр.

— про відставання темпів зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2015 і 2016 рр.

Розрахований лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (r = 0,88) свідчить про наявність сильного прямого зв’язку між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів.

Оскільки обчислений коефіцієнт кореляції більший за критичне його значення, то з вірогідністю 0,95 можна стверджувати про статистично достовірну залежність між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів.

Коефіцієнт детермінації (D = 0,78) показує, що варіація (зміна) обсягу страхових платежів «пояснюється» варіацією (зміною) рівня номінального ВВП на 78%.

Зв’язок між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів, вираженими у доларовому еквіваленті, є більш тісним, ніж зв’язок між цими показниками, вираженими у національній валюті.

За результатами регресійного аналізу встановлено, що підвищення рівня номінального ВВП на один млрд. доларів США відповідає підвищенню обсягу страхових платежів на 18,6 млн. доларів США.

З урахуванням макроекономічних прогнозів Кабінету міністрів України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку щодо зростання ВВП, інфляції та середньорічного курсу гривні на 2017 рік:

— розглянуто два сценарії розвитку галузі «non-life» страхування;

— на основі розробленої моделі отримано прогнози обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя.

За реалістичним сценарієм прогноз обсягу страхових платежів на 2017 рік склав 37,6 млрд. грн., за позитивним сценарієм – 39,8 млрд. грн.

Презентація активна за посиланням — http://uainsur.com/stats/non-life/

Питання про опрацювання нової економіко-математичної моделі дослідження та прогнозування ринку страхових послуг було розглянуто 5 квітня 2017 року на розширеному засіданні Президії ЛСОУ. Зважаючи на відсутність загальнодоступних прогнозів та розуміючи значну невизначеність щодо динаміки розвитку ринку страхування, учасники засідання в рамках проекту «Відкрите страхування» підтримали ініціативу ЛСОУ.

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання політики прозорої діяльності і доступності інформації.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2018 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.