Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
22.03.19

Нацкомфинуслуг аннулировала страховые лицензии СК "Инрезерв"
22.03.19

ГФС выступаает за "горькую пилюлю" для нарушителей прав потребителей
22.03.19

Vienna Insurance Group увеличила в 2018 году объем страховых премий до 9,7 млрд евро
21.03.19

Citigroup планирует продать золото Венесуэлы, предоставленное как залог по кредиту на 1,6 млрд долларов
21.03.19

Литовский инвестор покупает СК "Гардиан"

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
2019 год в ОСАГО начинается с позитивных новостей для автовладельцев: страховые суммы увеличатся на 30%

Без изменений в закон "Об ОСАГО" Нацкомфинуслуг своим распоряжением может повысить максимальные суммы страховых выплат только на размер показателя инфляции и уровня потребительских цен. Действовать новые лимиты будут только для договоров ОСАГО, заключенных после вступления в действие соответствующего распоряжения.

Владимир Шевченко: генеральный директор МТСБУ
Правило успеха
"Если ты хочешь, чтобы твой партнер стал твоим лучшим другом, заключи с ним лучший контракт"
Страхование

18379.jpg


Нормативно-законодательная база
Нацкомфинуслуг опубликовала требования к правилам добровольного страхования
26.04.18

Нацкомфінпослуг на своєму офіційному сайті повідомила, що Розпорядження від 01 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 364/31816, набрало чинності 17 квітня 2018 року.

Відповідно до пункту 48 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів
материалы в тему:
України від 07.12.2016 № 913, страховик зобов’язаний розробляти та затверджувати правила страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, на який він отримує ліцензію, та реєструвати такі правила в Нацкомфінпослуг, а також реєструвати в Нацкомфінпослуг нові редакції правил страхування, зміни та/або доповнення до правил страхування у випадку їх затвердження страховиком.

При цьому, правила добровільного страхування – є внутрішніми правилами надання фінансових послуг страховиком та повинні відповідати вимогам розділу II Закону України „Про страхування”, а також характеристиці та класифікаційним ознакам видів добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг.

Розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 № 565 затверджені Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1119/18414 (із змінами), які відображають предмет договору страхування та страхові ризики, які є характерними для конкретного виду добровільного страхування.

Зазначений нормативно-правовий акт містить характеристику та класифікаційні ознаки двадцяти двох видів добровільного страхування із переліку, встановленого частиною четвертою статті 6 Закону.

Між тим, перелік видів добровільного страхування було доповнено ще двома видами – страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, та страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги відповідно до Закону України від 05.03.2015 № 246-VIII „Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності”.

Отже, у зв’язку з доповненням двома видами добровільного страхування, було внесено необхідне доповнення до Характеристики та ознак видів страхування, а зміст окремих положень було удосконалено.

Так, зміст такого виду добровільного страхування, як страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (підпункт 3.10 пункту 3), було приведено у відповідність до класифікатора ризиків відповідно до класів страхування, передбаченого Директивою 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно започаткування та ведення діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність ІІ), відповідно до якої зазначений вид страхування як окремий вид страхування, на здійснення якого необхідно отримати ліцензію, не включає страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ транспортних засобів (залізничний, наземний, повітряний та водний транспорт), а також вантажу та багажу (вантажобагажу).

Також, зміст страхування фінансових ризиків не передбачав такого актуального страхового ризику, що передбачений Директивою за цим видом страхування, як страхування на випадок втрати роботи та/або доходу. Тому було внесено зміни до предмета договору страхування фінансових ризиків та доповнено підпункт 3.18 пункту 3 ризиком втрати роботи та/або доходу для можливості його включення до правил страхування.

До того ж, пунктом 3.20 пункту 3 щодо страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій не можна було скористатися при здійсненні зазначеного виду страхування у випадку, передбаченому статтями 311 та 314 Митного кодексу України. Тому було внесено відповідні зміни до підпункту 3.20 пункту 3, який враховував цей випадок.

Враховуючи те, що правила страхування розробляються страховиками для кожного виду добровільного страхування окремо, а Характеристика та ознаки видів страхування визначають предмет договору страхування та страхові ризики, які є характерними для конкретного виду добровільного страхування, положення підпунктів 3.12 – 3.15 пункту 3 щодо виключень для вказаних видів страхування, було виключено з тексту цих підпунктів як зайві. З цієї же причини було виключено з акта положення, передбачене пунктом 4 щодо поєднання в одних правилах страхування умов страхування за різними видами добровільного страхування, оскільки це не є предметом характеристики та ознак конкретного виду добровільного страхування. Також передбачено можливість включати до правил страхування умови щодо відшкодування витрат, понесених страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків.

Беручи до уваги практику застосування Характеристики та ознак видів страхування, для поліпшення якості зазначеного акта було внесено зміни уточнюючого та редакційного характеру до змісту окремих видів добровільного страхування, наприклад, стосовно страхування від нещасних випадків, медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби, страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) страхування медичних витрат.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2019 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.