Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
22.02.19

В НБУ опровергли "страшилку" о массовой зачистке страхового рынка после сплита Нацкомфинуслуг
22.02.19

Минюст зарегистрировал распоряжение Нацкомфинуслуг об изменениях в положение о нормативах достаточности капитала
21.02.19

В Минифраструктуры обсудили рекомендации к тендерам по обязательному авиастрахованию гражданской авиации
21.02.19

В Нацкомфинуслуг пояснили страховщикам, как сейчас работать с валютными договорами
21.02.19

Завтра истекает льготный период растаможки "евроблях"

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
2019 год в ОСАГО начинается с позитивных новостей для автовладельцев: страховые суммы увеличатся на 30%

Без изменений в закон "Об ОСАГО" Нацкомфинуслуг своим распоряжением может повысить максимальные суммы страховых выплат только на размер показателя инфляции и уровня потребительских цен. Действовать новые лимиты будут только для договоров ОСАГО, заключенных после вступления в действие соответствующего распоряжения.

Владимир Шевченко: генеральный директор МТСБУ
Правило успеха
"Планирование времени должно подчиняться нам, а не мы ему"
Страхование

18379.jpg


Агрострахование
ВР предлагают усовершенствовать законодательство относительно агрострахования с господдержкой
19.04.17

Народні депутати Іван Рибак, Григорій Тіміш, Микола Люшняк та Андрій Кіт зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 6355 «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

9 лютого 2012 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 4391-VI „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (далі – Закон № 4391),
материалы в тему:
яким було запроваджено систему державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції, що полягає у наданні з державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування частини страхового платежу, визначено умови та особливості надання такої підтримки, а також врегульовано відносини, що виникають між страховиками та страхувальниками під час страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

З часу прийняття Закону № 4391 минуло більше 4 років, однак, як показує практика, страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою не набуло широкого поширення в Україні. Так, відповідно до Закону № 4391 було створено Аграрний страховий пул (далі – Пул).  Передбачалося, що він об’єднає провідні страхові компанії України, які надають послуги у сфері страхування сільськогосподарської продукції, що забезпечить високу якість агрострахування та високий рівень довіри сільгосптоваровиробників до агрострахування в Україні. Проте, на сьогодні, членами Пулу стали лише 5 страхових компаній, хоча ліцензії на страхування сільськогосподарської продукції отримала 31 страхова компанія.

Також для реалізації положень Закону № 4391 Нацкомфінпослуг та Мінагрополітики було затверджено стандартні страхові продукти, на підставі яких страхові компанії – члени Пулу мали змогу укладати договори страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Разом з тим, страхові компанії – члени Пулу укладали договори страхування з державною підтримкою лише у 2012 році, а кількість таких договорів склала лише 8. За період з 2013 по 2015 роки не було укладено жодного договору страхування з державною підтримкою. Це зумовлено тим, що в державних бюджетах на ці роки не було передбачено коштів для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам у формі компенсації страхових платежів.

В цілому по Україні рівень застрахованих сільськогосподарських угідь коливається в межах 2-3%, в той час як у розвинених державах світу, де функціонує система агрострахування, рівень такого страхування перевищив 50%.

Причинами виникнення проблеми у даній сфері є вади моделі агрострахування з державною підтримкою, закладені у Законі № 4391, яким не було визначено дієвих механізмів запровадження та регулярного державного фінансування програм субсидованого агрострахування в Україні.

Слід зазначити, що Україна знаходиться в зоні ризикового землекористування, коли постійно існують ризики небезпечних природних явищ та несприятливих погодних умов. Вплив цих ризиків на результати сільськогосподарського виробництва призводить до значних (до 70% у 2003 році) втрат врожайності, що загрожує стабільності сільськогосподарського виробництва та сталому розвитку аграрного сектора економіки.

Без державної підтримки такий загальновизнаний ефективний механізм управління ризиками в сільському господарстві як агрострахування все ще знаходиться в Україні на початковому рівні розвитку.

Крім того, нерозвиненість системи агрострахування призводить до того, що сільгоспвиробники вимушені відмовлятися від глибокої спеціалізації як ефективного механізму господарювання та диверсифікувати ризики виробництва шляхом ведення кількох видів діяльності. Водночас, для забезпечення належного рівня продовольчої безпеки в країні держава вимушена регулярно вдаватися до заходів фінансової допомоги потерпілим сільгоспвиробникам. Витрачаючи значні кошти з державного бюджету, держава покривала лише 10-20% понесених сільгоспвиробниками збитків.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки сільськогосподарські товаровиробники в Україні мають недостатньо фінансових ресурсів для оплати повної (ринкової) вартості страхової премії. Також проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки основним регуляторним актом у даній сфері правового регулювання є Закон № 4391, який, як було зазначено вище, не відповідає потребам розвитку ринку агрострахування внаслідок закладених у ньому недоліків.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є забезпечення сільськогосподарських товаровиробників якісним страховим захистом, за умови сплати ними лише частини ринкової вартості страхової премії, а також запровадження державного планування та регулярного фінансування програм субсидованого агрострахування в Україні.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується змінити концептуальні підходи щодо державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції.

Суть основних положень законопроекту полягає в такому:

  • запроваджується модель державної фінансової підтримки сільськогосподарського страхування, що передбачає оплату сільгосптоваровиробниками частини страхового платежу (у розмірі не більше 50%), а інша (субсидована державою) частина страхового платежу перераховується страховикам через Аграрний страховий пул України;
  • на рівні закону визначаються особливості планування та фінансування державних програм субсидованого агрострахування в Україні, сутність яких полягає в тому, що грошові кошти на виплату субсидії для здешевлення страхових платежів щорічно передбачаються у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік, в обсязі, який передбачений Програмою здешевлення страхових платежів;
  • запроваджуються вимоги щодо наявності у страховиків фінансового забезпечення для виконання зобов’язань перед страхувальниками та гарантій того, що державні кошти будуть використані за цільовим призначенням;
  • створюється Аграрний страховий пул України, який наділяється такими основними функціями: 1) отримувати бюджетні кошти (субсидовану державою частину страхової премії) для їх подальшого переказу страховикам; 2) затверджувати стандартні страхові продукти, на підставі яких будуть укладатися договори страхування з державною підтримкою; 3) приймати участь в управлінні коштами фінансового забезпечення страховиків; 4) здійснювати розподіл коштів, призначених для компенсації (здешевлення) страхових платежів, між страховиками відповідно до укладених ними договорів страхування з державною підтримкою;
  • надається доступ до агрострахування з державною підтримкою не лише сільськогосподарським підприємствам, але й особистим селянським господарствам.

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Цивільний Кодекс України, Закони України „Про страхування”, „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту передбачає витрати бюджетних коштів на сплату частини страхового платежу страховикам, які укладають договори страхування з державною підтримкою. При цьому законопроектом передбачено, що грошові кошти на виплату субсидії для здешевлення страхових платежів щорічно передбачатимуться у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік, в обсязі, який передбачений Програмою здешевлення страхових платежів. На момент внесення не потребує коштів з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Очікуваними позитивними результатами запровадження законопроекту є:

для держави – запровадження ефективної моделі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою сприятиме стабільності виробництва сільськогосподарських культур та доходів сільського населення. Зникне потреба у виділенні коштів з державного бюджету для надання допомоги сільськогосподарським товаровиробникам, які постраждали внаслідок масштабних стихійних явищ природного характеру;

для суб’єктів господарювання – регулярне державне фінансування програм субсидованого агрострахування в Україні надасть можливість сільгосптоваровиробникам отримати страховий захист за доступною ціною. Страховики отримають додаткове джерело для зростання. Прийняття законопроекту сприятиме максимальному використанню можливостей співпраці аграрного та страхового ринку.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2019 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.