tristar.com.ua - твой финансовый навигатор http://tristar.com.ua/ В ЛСОУ пояснили, какие изменения вводятся новым законом о рынке земли http://tristar.com.ua/1/news/lsou_poiasnila_kakie_izmeneniia_vvodiatsia_novym_zakonom_o_rynke_zemli_13273.html Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Законом з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в... Аграрная сфера Wed, 01 Apr 2020 13:37:35 +0300 Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Законом з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні. Законом статті 130 і 131 Земельного кодексу України викладено у новій редакції. Згідно з новою редакцією статті 130 набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади; Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності. Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Цей абзац втрачає чинність за умови та з дня схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення цього на референдумі. За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: 1) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, — на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), і які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім державного кордону України, який проходить по морю); 2) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом; 3) особами, які належать або належали до терористичних організацій; 4) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави; 5) юридичними особами, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера); 6) юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон Кабінетом Міністрів України; 7) фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами; 8) юридичними особами, створеним за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності усіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів. При цьому, якщо громадянину належить право власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або на лише окремі акції, паї, для цілей цієї статті вважається, що такому громадянину, крім земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої він є, помноженої на розмір частки такого громадянина, вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи.Порушення вимог частин першої і другої цієї статті є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним цією статтею, затверджується Кабінетом Міністрів України.Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі.Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності забороняється.Законом у статті 131 «Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод» Земельного кодексу встановлено, що: Укладення цивільно-правових угод, що передбачають перехід права власності на земельні ділянки, а також набуття права власності на земельні ділянки за такими угодами здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу.Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки».Законом у статті 145 Земельного кодексу визначено припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності та/або у зв’язку із з порушенням обов’язку щодо її відчуження протягом встановленого законом строку. Законом розділ Х «Перехідні положення» Земельного кодексу доповнено пунктом 6-1 такого змісту: «6-1. Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до 2010 року, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до десяти років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу. Вимоги частини сьомої статті 130 цього Кодексу не розповсюджуються на земельні ділянки, які придбаваються відповідно до цього пункту.» Законом також доповнено розділ Х «Перехідні положення» Земельного кодексу «Забороняється відчуження земельних часток (паїв), земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, відчуження та зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або відчуження в інший спосіб земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених цим пунктом, в частині їх купівлі-продажу, та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє, є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)». Законом встановлено, що до 1 січня 2024 року: а) громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності цим абзацом; б) забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юридичних осіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на земельні ділянки як предмет застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), встановленої цим підпунктом, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження на користь юридичних осіб, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на користь юридичних осіб на майбутнє (у тому числі укладення попередніх договорів) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)». Згідно із Законом, «До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку». Законом встановлено, що «Програмне забезпечення Державного земельного кадастру забезпечує інформаційну взаємодію між Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань з метою одержання інформації про загальну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності фізичної особи, а також юридичних осіб, учасником (акціонером, членом) яких вона є». Відповідні зміни внесено до статті 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр». Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону. Проект Закону зареєстровано за №2178-10. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Законом з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні. Законом статті 130 і 131 Земельного кодексу України викладено у новій редакції. Згідно з новою редакцією статті 130 набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади; Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності. Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Цей абзац втрачає чинність за умови та з дня схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення цього на референдумі. За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі рішення, визначеного в абзаці восьмому частини першої цієї статті, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: 1) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, — на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), і які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім державного кордону України, який проходить по морю); 2) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом; 3) особами, які належать або належали до терористичних організацій; 4) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави; 5) юридичними особами, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера); 6) юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон Кабінетом Міністрів України; 7) фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами; 8) юридичними особами, створеним за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності усіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів. При цьому, якщо громадянину належить право власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або на лише окремі акції, паї, для цілей цієї статті вважається, що такому громадянину, крім земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої він є, помноженої на розмір частки такого громадянина, вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи.Порушення вимог частин першої і другої цієї статті є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним цією статтею, затверджується Кабінетом Міністрів України.Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі.Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності забороняється.Законом у статті 131 «Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод» Земельного кодексу встановлено, що: Укладення цивільно-правових угод, що передбачають перехід права власності на земельні ділянки, а також набуття права власності на земельні ділянки за такими угодами здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу.Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки».Законом у статті 145 Земельного кодексу визначено припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності та/або у зв’язку із з порушенням обов’язку щодо її відчуження протягом встановленого законом строку. Законом розділ Х «Перехідні положення» Земельного кодексу доповнено пунктом 6-1 такого змісту: «6-1. Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до 2010 року, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до десяти років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу. Вимоги частини сьомої статті 130 цього Кодексу не розповсюджуються на земельні ділянки, які придбаваються відповідно до цього пункту.» Законом також доповнено розділ Х «Перехідні положення» Земельного кодексу «Забороняється відчуження земельних часток (паїв), земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, відчуження та зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або відчуження в інший спосіб земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених цим пунктом, в частині їх купівлі-продажу, та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє, є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)». Законом встановлено, що до 1 січня 2024 року: а) громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності цим абзацом; б) забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юридичних осіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на земельні ділянки як предмет застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), встановленої цим підпунктом, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження на користь юридичних осіб, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на користь юридичних осіб на майбутнє (у тому числі укладення попередніх договорів) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)». Згідно із Законом, «До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку». Законом встановлено, що «Програмне забезпечення Державного земельного кадастру забезпечує інформаційну взаємодію між Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань з метою одержання інформації про загальну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності фізичної особи, а також юридичних осіб, учасником (акціонером, членом) яких вона є». Відповідні зміни внесено до статті 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр». Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону. Проект Закону зареєстровано за №2178-10. СК "Провидна" выплатила почти 500 тыс. грн за сгоревшую Toyota RAV4 http://tristar.com.ua/1/news/sk_providna_vyplatila_pochti_500_tys__grn_za_sgorevshuu_toyota_rav4_13272.html СК «Провідна» виплатила майже 500 тис грн власнику TOYOTA RAV4. Страховий випадок стався в смт Теофіполь Хмельницької області. Застрахований в СК «ПРОВІДНА» автомобіль TOYOTA RAV 4  був... Автострахование Wed, 01 Apr 2020 13:33:39 +0300 СК «Провідна» виплатила майже 500 тис грн власнику TOYOTA RAV4. Страховий випадок стався в смт Теофіполь Хмельницької області. Застрахований в СК «ПРОВІДНА» автомобіль TOYOTA RAV 4  був припаркований біля будинку власника авто. Близько другої години ночі сусіди повідомили господаря застрахованого авто про загоряння автомобіля. У результаті пожежі авто зазнало пошкоджень, що розцінюються як тотальне знищення. На щастя, при пожежі ніхто не постраждав. Також не були ушкоджені авто, припарковані поруч. На місце події були викликані МЧС та наряд поліції. Сума страхової виплати склала 493 614 грн. СК «Провідна» виплатила майже 500 тис грн власнику TOYOTA RAV4. Страховий випадок стався в смт Теофіполь Хмельницької області. Застрахований в СК «ПРОВІДНА» автомобіль TOYOTA RAV 4  був припаркований біля будинку власника авто. Близько другої години ночі сусіди повідомили господаря застрахованого авто про загоряння автомобіля. У результаті пожежі авто зазнало пошкоджень, що розцінюються як тотальне знищення. На щастя, при пожежі ніхто не постраждав. Також не були ушкоджені авто, припарковані поруч. На місце події були викликані МЧС та наряд поліції. Сума страхової виплати склала 493 614 грн. Generali купила защитные маски для медиков на 28 млн евро http://tristar.com.ua/1/news/generali_kupila_zashitnye_maski_dlia_medikov_na_28_mln_evro_13271.html Итальянская страховая группа Generali совместно с департаментом гражданской защиты Италии произвели закупку 20 млн защитных масок для медицинских работников на сумму 28 млн евро. Финансирование... За рубежом Wed, 01 Apr 2020 13:19:15 +0300 Итальянская страховая группа Generali совместно с департаментом гражданской защиты Италии произвели закупку 20 млн защитных масок для медицинских работников на сумму 28 млн евро. Финансирование осуществляется в рамках учрежденного Чрезвычайного международного фонда для помощи в борьбе с последствиями распространения COVID-19 в Италии и во всем мире на сумму 100 млн евро. В ближайшие дни защитные маски поступят в больницы Италии. В Группе подчеркивают, что усилия Generali направлены на помощь наиболее пострадавшим от COVID-19, — Испании, Франции и странам Азии. Напомним, что 29 марта в больницы Ломбардии поступили первые аппараты искусственной вентиляции легких, импортированные из Германии и оплаченные средствами Чрезвычайного фонда. «Я хотел бы поблагодарить группу Generali за действительно ценную поддержку. Этот вклад является еще одним доказательством исключительной солидарности страны в самый болезненный и сложный период, который пережила Италия после Второй мировой войны», — прокомментировал Доменико Аркури, специальный комиссар по чрезвычайной ситуации. Вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом, началась в середине декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Новый коронавирус по генетической последовательности похож не менее чем на 70% на вирус SARS-CoV, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония. ВООЗ присвоила новому коронавирусу название SARS-CoV-2. В Украине первый случай коронавирусной инфекции был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. Актуальные данные по пандемии COVID-2019 (англ. COrona VIrus Disease 2019) – на интерактивной карте исследовательского университета Джонса Хопкинса. Итальянская страховая группа Generali совместно с департаментом гражданской защиты Италии произвели закупку 20 млн защитных масок для медицинских работников на сумму 28 млн евро. Финансирование осуществляется в рамках учрежденного Чрезвычайного международного фонда для помощи в борьбе с последствиями распространения COVID-19 в Италии и во всем мире на сумму 100 млн евро. В ближайшие дни защитные маски поступят в больницы Италии. В Группе подчеркивают, что усилия Generali направлены на помощь наиболее пострадавшим от COVID-19, — Испании, Франции и странам Азии. Напомним, что 29 марта в больницы Ломбардии поступили первые аппараты искусственной вентиляции легких, импортированные из Германии и оплаченные средствами Чрезвычайного фонда. «Я хотел бы поблагодарить группу Generali за действительно ценную поддержку. Этот вклад является еще одним доказательством исключительной солидарности страны в самый болезненный и сложный период, который пережила Италия после Второй мировой войны», — прокомментировал Доменико Аркури, специальный комиссар по чрезвычайной ситуации. Вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом, началась в середине декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Новый коронавирус по генетической последовательности похож не менее чем на 70% на вирус SARS-CoV, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония. ВООЗ присвоила новому коронавирусу название SARS-CoV-2. В Украине первый случай коронавирусной инфекции был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. Актуальные данные по пандемии COVID-2019 (англ. COrona VIrus Disease 2019) – на интерактивной карте исследовательского университета Джонса Хопкинса. Moody’s негативно оценило перспективы европейской страховой отрасли http://tristar.com.ua/1/news/moodys_negativno_otsenilo_perspektivy_evropeiskoi_strahovoi_otrasli_13270.html Рейтинговое агентство Moody’s сохранило негативный прогноз для европейского страхования в целом и понизило до негативного прогноз для страховщиков жизни Италии и Великобритании. «Процентные ставки... За рубежом Wed, 01 Apr 2020 13:06:12 +0300 Рейтинговое агентство Moody’s сохранило негативный прогноз для европейского страхования в целом и понизило до негативного прогноз для страховщиков жизни Италии и Великобритании. «Процентные ставки будут снижаться в течение длительного времени, что будет влиять на платежеспособность и прибыль как страховщиков, так и перестраховщиков», — говорится в отчете. Вместе со снижением процентных ставок и доходности страховщики столкнутся с ограниченными возможностями расширения ассортимента страховых продуктов. Авторы отчета также отметили сокращение притока корпоративных страховщиков из-за вынужденной отсрочки премиальных платежей в условиях карантинных мер из-за коронавируса. По оценкам рейтингового агентства S & P Global Ratings, средний рейтинг по страховой отрасли в краткосрочной перспективе окажется выше по сравнению с другими игроками финансового рынка. Рейтинговое агентство Moody’s сохранило негативный прогноз для европейского страхования в целом и понизило до негативного прогноз для страховщиков жизни Италии и Великобритании. «Процентные ставки будут снижаться в течение длительного времени, что будет влиять на платежеспособность и прибыль как страховщиков, так и перестраховщиков», — говорится в отчете. Вместе со снижением процентных ставок и доходности страховщики столкнутся с ограниченными возможностями расширения ассортимента страховых продуктов. Авторы отчета также отметили сокращение притока корпоративных страховщиков из-за вынужденной отсрочки премиальных платежей в условиях карантинных мер из-за коронавируса. По оценкам рейтингового агентства S & P Global Ratings, средний рейтинг по страховой отрасли в краткосрочной перспективе окажется выше по сравнению с другими игроками финансового рынка. Созданы предпосылки для внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ http://tristar.com.ua/2/news/sozdany_predposylki_dlia_vnedreniia_kommercheskoi_modeli_ispolzovaniia_sistemy_bankid_nbu_13269.html Дистанційний доступ до фінансових, адміністративних та інших послуг за допомогою Системи BankID Національного банку України (далі – Система BankID НБУ) уже сьогодні можуть отримати громадяни, що мають... События Wed, 01 Apr 2020 13:03:19 +0300 Дистанційний доступ до фінансових, адміністративних та інших послуг за допомогою Системи BankID Національного банку України (далі – Система BankID НБУ) уже сьогодні можуть отримати громадяни, що мають рахунки в 14 українських банках. Про це повідомила прес-служба НБУ. Водночас Національний банк планує подальший активний розвиток цієї системи диcтанційної ідентифікації та розширення сфери її використання. Зокрема, регулятор створив передумови для запровадження комерційної моделі використання Системи BankID НБУ у найближчій перспективі. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 17 березня 2020 року № 32 “Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України” (Постанова № 32). Реалізація норм цього документа надасть абонентам додаткову мотивацію для підключення до системи, а також сприятиме підвищенню рівня якості послуг та удосконаленню її роботи. Абоненти-ідентифікатори (банки) зможуть монетизувати передавання даних на користь абонентів-надавачів послуг, які дистанційно надають комерційні послуги (адміністративні послуги залишаться безкоштовними). Завдяки зростанню кількості абонентів-ідентифікаторів та їх клієнтів зростатиме і кількість надавачів послуг. Тарифікуватимуться лише ті операції, під час яких дані для ідентифікації клієнта були успішно передані між абонентами. Водночас сплачувати кошти за отримані послуги буде абонент-надавач послуг абоненту-ідентифікатору. Зауважимо, що лише сам клієнт ініціює передавання інформації про себе від одного абонента до іншого. Передавання ідентифікаційних даних третім особам без згоди користувача (власника даних) заборонене. Оперативне управління та розвиток системи здійснюватиме Рада Системи BankID НБУ. З метою ефективного управління Рада Системи BankID НБУ уже затвердила окремий документ – Порядок приєднання абонентів до системи, який зокрема також містить формат відповідної заяви. Крім того, Постановою № 32 визнаються такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку: від 30 серпня 2016 року № 378 “Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України”; від 03 жовтня 2018 року № 105 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”. Постанова № 32 набирає чинності з 01 квітня 2020 року. Довідково. Система BankID НБУ сьогодні налічує 33 абоненти, з них: 14 банків (КБ “Приватбанк”, АТ “Ощадбанк”, АТ “Альфа банк“, АТ “ПУМБ”, Monobank (АТ “Універсал Банк”), А-Банк (“АТ “Акцент-банк”), АТ “Альянс”, АТ “Банк ФОРВАРД”, Акціонерний банк “Південний”, АТ “Кредобанк”, АТ АБ “Радабанк”, АТ “Мотор – банк”, ПАТ “Банк Восток”, АТ “Ідея Банк);19 інших установ (порталів послуг). Найближчим часом ще низка банків та установ планують приєднатися до Системи BankID НБУ, наразі вони перебувають на етапі тестування та налаштування. Дистанційний доступ до фінансових, адміністративних та інших послуг за допомогою Системи BankID Національного банку України (далі – Система BankID НБУ) уже сьогодні можуть отримати громадяни, що мають рахунки в 14 українських банках. Про це повідомила прес-служба НБУ. Водночас Національний банк планує подальший активний розвиток цієї системи диcтанційної ідентифікації та розширення сфери її використання. Зокрема, регулятор створив передумови для запровадження комерційної моделі використання Системи BankID НБУ у найближчій перспективі. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 17 березня 2020 року № 32 “Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України” (Постанова № 32). Реалізація норм цього документа надасть абонентам додаткову мотивацію для підключення до системи, а також сприятиме підвищенню рівня якості послуг та удосконаленню її роботи. Абоненти-ідентифікатори (банки) зможуть монетизувати передавання даних на користь абонентів-надавачів послуг, які дистанційно надають комерційні послуги (адміністративні послуги залишаться безкоштовними). Завдяки зростанню кількості абонентів-ідентифікаторів та їх клієнтів зростатиме і кількість надавачів послуг. Тарифікуватимуться лише ті операції, під час яких дані для ідентифікації клієнта були успішно передані між абонентами. Водночас сплачувати кошти за отримані послуги буде абонент-надавач послуг абоненту-ідентифікатору. Зауважимо, що лише сам клієнт ініціює передавання інформації про себе від одного абонента до іншого. Передавання ідентифікаційних даних третім особам без згоди користувача (власника даних) заборонене. Оперативне управління та розвиток системи здійснюватиме Рада Системи BankID НБУ. З метою ефективного управління Рада Системи BankID НБУ уже затвердила окремий документ – Порядок приєднання абонентів до системи, який зокрема також містить формат відповідної заяви. Крім того, Постановою № 32 визнаються такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку: від 30 серпня 2016 року № 378 “Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України”; від 03 жовтня 2018 року № 105 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”. Постанова № 32 набирає чинності з 01 квітня 2020 року. Довідково. Система BankID НБУ сьогодні налічує 33 абоненти, з них: 14 банків (КБ “Приватбанк”, АТ “Ощадбанк”, АТ “Альфа банк“, АТ “ПУМБ”, Monobank (АТ “Універсал Банк”), А-Банк (“АТ “Акцент-банк”), АТ “Альянс”, АТ “Банк ФОРВАРД”, Акціонерний банк “Південний”, АТ “Кредобанк”, АТ АБ “Радабанк”, АТ “Мотор – банк”, ПАТ “Банк Восток”, АТ “Ідея Банк);19 інших установ (порталів послуг). Найближчим часом ще низка банків та установ планують приєднатися до Системи BankID НБУ, наразі вони перебувають на етапі тестування та налаштування. В феврале кредиторам неплатежеспособных банков выплачено более 900 млн грн - ФГВФЛ http://tristar.com.ua/2/news/v_fevrale_kreditoram_neplatejesposobnyh_bankov_vyplacheno_bolee_900_mln_grn___fgvfl_13268.html У лютому 2020 року для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків було спрямовано 901,02 млн грн. В т.ч. з кредиторами 3 черги – 270,71 млн грн, 4 черги – 373,65 млн грн, 5 черги – 36,99 млн... Депозиты Wed, 01 Apr 2020 12:59:26 +0300 У лютому 2020 року для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків було спрямовано 901,02 млн грн. В т.ч. з кредиторами 3 черги – 270,71 млн грн, 4 черги – 373,65 млн грн, 5 черги – 36,99 млн грн, 7 черги – 219,28 млн грн, 8 черги – 0,39 млн грн. На позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів із загальної суми коштів у лютому 2020 року було спрямовано 254,75 млн грн, в т.ч. 252,73 млн грн – НБУ. Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки: ПАТ «ВіЕйБі БАНК» - 176,91 млн грн АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» - 37,0 млн грн Загалом за перші два місяці 2020 року сума погашення вимог кредиторів склала 1 483,18 млн грн, з яких 533,22 млн грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (в т.ч. 529,29 млн грн – НБУ). В цілому станом на 1 березня 2020 року за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 46 157,99 млн грн (враховуючи банки ліквідацію яких завершено), з яких 12 034,35 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 10 937,12 млн грн – НБУ). На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд продовжує вживати необхідних заходів з метою реалізації положень частини п’ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями / рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам, з подальшим спрямуванням стягнутих коштів на задоволення вимог кредиторів. Станом на 1 березня 2020 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» подано 44 позовних заяви щодо 37 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 618 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 93 387,95 млн. грн. У лютому 2020 року для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків було спрямовано 901,02 млн грн. В т.ч. з кредиторами 3 черги – 270,71 млн грн, 4 черги – 373,65 млн грн, 5 черги – 36,99 млн грн, 7 черги – 219,28 млн грн, 8 черги – 0,39 млн грн. На позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів із загальної суми коштів у лютому 2020 року було спрямовано 254,75 млн грн, в т.ч. 252,73 млн грн – НБУ. Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки: ПАТ «ВіЕйБі БАНК» - 176,91 млн грн АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» - 37,0 млн грн Загалом за перші два місяці 2020 року сума погашення вимог кредиторів склала 1 483,18 млн грн, з яких 533,22 млн грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (в т.ч. 529,29 млн грн – НБУ). В цілому станом на 1 березня 2020 року за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 46 157,99 млн грн (враховуючи банки ліквідацію яких завершено), з яких 12 034,35 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 10 937,12 млн грн – НБУ). На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд продовжує вживати необхідних заходів з метою реалізації положень частини п’ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями / рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам, з подальшим спрямуванням стягнутих коштів на задоволення вимог кредиторів. Станом на 1 березня 2020 року Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» подано 44 позовних заяви щодо 37 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 618 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 93 387,95 млн. грн. ФГВФЛ реализовал активы банков-банкротов на 110,85 млн грн http://tristar.com.ua/2/news/fgvfl_realizoval_aktivy_bankov_bankrotov_na_11085_mln_grn.html З 23.03.20 до 27.03.2020, тобто протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів 10 неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, на загальну суму 110,85 млн грн.... Депозиты Wed, 01 Apr 2020 12:55:43 +0300 З 23.03.20 до 27.03.2020, тобто протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів 10 неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, на загальну суму 110,85 млн грн. Із них на суму 93,96 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 16,82 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, на понад 72 тис. грнбуло продано дебіторської заборгованості перед банками. активи ПАТ «КБ «НАДРА» реалізовано на суму 52,49 млн грн; активи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» реалізовано на суму 37,21 млн грн; активи ПАТ «ДІАМАНТБАНК» реалізовано на суму 8,06 млн грн; активи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» реалізовано на суму 5,80 млн грн; активи АТ «Дельта Банк» реалізовано на суму 5,34 млн грн; активи АТ «РОДОВІД БАНК» реалізовано на суму 0,80 млн грн; активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 0,56 млн грн; активи ПАТ «ПРОФІН БАНК» реалізовано на суму 0,30 млн грн; активи ПАТ «ВБР» реалізовано на суму 0,19 млн грн; активи ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» реалізовано на суму 0,09 млн грн. Детальніше з інформацією про заплановані торги та результати продажу активів можна ознайомитись на сайті http://torgi.fg.gov.ua/. З 23.03.20 до 27.03.2020, тобто протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів 10 неплатоспроможних банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, на загальну суму 110,85 млн грн. Із них на суму 93,96 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 16,82 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, на понад 72 тис. грнбуло продано дебіторської заборгованості перед банками. активи ПАТ «КБ «НАДРА» реалізовано на суму 52,49 млн грн; активи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» реалізовано на суму 37,21 млн грн; активи ПАТ «ДІАМАНТБАНК» реалізовано на суму 8,06 млн грн; активи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» реалізовано на суму 5,80 млн грн; активи АТ «Дельта Банк» реалізовано на суму 5,34 млн грн; активи АТ «РОДОВІД БАНК» реалізовано на суму 0,80 млн грн; активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 0,56 млн грн; активи ПАТ «ПРОФІН БАНК» реалізовано на суму 0,30 млн грн; активи ПАТ «ВБР» реалізовано на суму 0,19 млн грн; активи ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» реалізовано на суму 0,09 млн грн. Детальніше з інформацією про заплановані торги та результати продажу активів можна ознайомитись на сайті http://torgi.fg.gov.ua/. Украинцы покупают меньше валюты, чем до карантина http://tristar.com.ua/2/news/ukraintsy_pokupaut_menshe_valuty_chem_do_karantina_13267.html За вторую неделю карантина по сравнению с периодом начала эпидемии количество операций покупки валюты клиентами банка в Приват24 снизилось на 40% и составило в среднем 6 500 сделок в сутки по всем... Обзор рынка Wed, 01 Apr 2020 07:52:36 +0300 За вторую неделю карантина по сравнению с периодом начала эпидемии количество операций покупки валюты клиентами банка в Приват24 снизилось на 40% и составило в среднем 6 500 сделок в сутки по всем валютам, что соответствует показателям января-февраля 2020 года. Объемы продажи долларов и евро с 23 по 29 марта 2020 года в среднем составили около $2 млн долл в сутки (в эквиваленте).       По данным ПриватБанка, в то же время количество клиентов, продающих валюту онлайн с 23 по 29 марта 2020 года осталось практически неизменным по сравнению с докарантинным периодом и составило 13 100. За вторую карантинную неделю ежедневные объемы покупки банком у населения долларов и евро составили в эквиваленте $1,8 млн.  За вторую неделю карантина по сравнению с периодом начала эпидемии количество операций покупки валюты клиентами банка в Приват24 снизилось на 40% и составило в среднем 6 500 сделок в сутки по всем валютам, что соответствует показателям января-февраля 2020 года. Объемы продажи долларов и евро с 23 по 29 марта 2020 года в среднем составили около $2 млн долл в сутки (в эквиваленте).       По данным ПриватБанка, в то же время количество клиентов, продающих валюту онлайн с 23 по 29 марта 2020 года осталось практически неизменным по сравнению с докарантинным периодом и составило 13 100. За вторую карантинную неделю ежедневные объемы покупки банком у населения долларов и евро составили в эквиваленте $1,8 млн.  "АТБ" снизит наценку на продукты питания http://tristar.com.ua/2/news/atb_snizit_natsenku_na_produkty_pitaniia_13266.html Сеть продуктовых супермаркетов "АТБ" с 1 апреля снизит торговую наценку на некоторые продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба "АТБ-Маркет". "В условиях экономического... Финансы Tue, 31 Mar 2020 17:19:11 +0300 Сеть продуктовых супермаркетов "АТБ" с 1 апреля снизит торговую наценку на некоторые продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба "АТБ-Маркет". "В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости, компания "АТБ-Маркет" с 1 апреля снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания", - сказано в сообщении. От 2% до 3% подешевеют крупы, макаронные изделия, соль, сахар, мука и бакалея, от 4% до 8% – овощи и фрукты. Также "АТБ" снимает введенные из-за карантина ограничения на покупку не более 5 товаров из одной категории в одни руки, но оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров по факту появления на него ажиотажного спроса. Сеть продуктовых супермаркетов "АТБ" с 1 апреля снизит торговую наценку на некоторые продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба "АТБ-Маркет". "В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости, компания "АТБ-Маркет" с 1 апреля снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания", - сказано в сообщении. От 2% до 3% подешевеют крупы, макаронные изделия, соль, сахар, мука и бакалея, от 4% до 8% – овощи и фрукты. Также "АТБ" снимает введенные из-за карантина ограничения на покупку не более 5 товаров из одной категории в одни руки, но оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров по факту появления на него ажиотажного спроса. Потери местных бюджетов от антикризисного закона №3275 превысят 15 млрд грн - Кличко http://tristar.com.ua/2/news/poteri_mestnyh_budjetov_ot_antikrizisnogo_zakona_3275_prevysiat_15_mlrd_grn___klichko_13265.html Из-за принятия Верховной Радой законопроекта №3275 местные бюджеты понесут убытки на минимум 15,6 млрд грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте КГГА. «Из-за уже принятых... Экономика Tue, 31 Mar 2020 16:59:49 +0300 Из-за принятия Верховной Радой законопроекта №3275 местные бюджеты понесут убытки на минимум 15,6 млрд грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте КГГА. «Из-за уже принятых изменений в налоговом законодательстве и мер по ограничению деятельности некоторых субъектов хозяйствования местные бюджеты потеряют минимум 15,6 млрд грн», - заявил мэр. По данным Кличко, только потери бюджета столицы - в условиях борьбы с коронавирусом - составят около 1,6 млрд грн. Также по его словам, из-за принятия законопроекта №3275 у общин не будет средств на зарплаты медикам, учителям, соцработникам, воспитателям, работникам транспортной сферы и ЖКХ. Кличко подчеркнул, что он, как председатель Ассоциации городов Украины и мэры еще 22 городов направили обращение президенту, премьер-министру и парламенту не принимать этот законопроект до его доработки и учета предложений Ассоциации. 30 марта Верховная Рада приняла законопроект №3275 для поддержки бизнеса, медицины и местных общин во время коронавирусного карантина. Как депутаты защитили украинцев от коронавирусного кризиса - здесь. Из-за принятия Верховной Радой законопроекта №3275 местные бюджеты понесут убытки на минимум 15,6 млрд грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте КГГА. «Из-за уже принятых изменений в налоговом законодательстве и мер по ограничению деятельности некоторых субъектов хозяйствования местные бюджеты потеряют минимум 15,6 млрд грн», - заявил мэр. По данным Кличко, только потери бюджета столицы - в условиях борьбы с коронавирусом - составят около 1,6 млрд грн. Также по его словам, из-за принятия законопроекта №3275 у общин не будет средств на зарплаты медикам, учителям, соцработникам, воспитателям, работникам транспортной сферы и ЖКХ. Кличко подчеркнул, что он, как председатель Ассоциации городов Украины и мэры еще 22 городов направили обращение президенту, премьер-министру и парламенту не принимать этот законопроект до его доработки и учета предложений Ассоциации. 30 марта Верховная Рада приняла законопроект №3275 для поддержки бизнеса, медицины и местных общин во время коронавирусного карантина. Как депутаты защитили украинцев от коронавирусного кризиса - здесь. Минэкономики создало рабочую группу для имплементации закона о рынке земли http://tristar.com.ua/1/news/minekonomiki_sozdalo_rabochuu_gruppu_dlia_implementatsii_zakona_o_rynke_zemli_13264.html Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины начало подготовку к запуску в стране рынка земли, который запланирован на 1 июля 2021 года. Как сообщила пресс-служба... Аграрная сфера Tue, 31 Mar 2020 13:32:53 +0300 Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины начало подготовку к запуску в стране рынка земли, который запланирован на 1 июля 2021 года. Как сообщила пресс-служба Минэкономики, главная задача - подготовиться к открытию рынка земли. "Создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору", - сказал министр экономики Игорь Петрашко. Министерство начинает консультации с аграриями и создает специальную рабочую группу для имплементации закона о рынке земли. Законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) вводится рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. С 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектар. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектар, а приобретать земли смогут также юридические лица. Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции. Также закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины начало подготовку к запуску в стране рынка земли, который запланирован на 1 июля 2021 года. Как сообщила пресс-служба Минэкономики, главная задача - подготовиться к открытию рынка земли. "Создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору", - сказал министр экономики Игорь Петрашко. Министерство начинает консультации с аграриями и создает специальную рабочую группу для имплементации закона о рынке земли. Законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) вводится рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. С 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектар. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектар, а приобретать земли смогут также юридические лица. Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции. Также закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности. В ЕБА заявили, что депутаты не учли ряд предложений бизнеса в антикризисном законе №3275 http://tristar.com.ua/1/news/v_eba_zaiavili_chto_deputaty_ne_uchli_riad_predlojenii_biznesa_v_antikrizisnom_zakone_3275___13263.html Верховная Рада при принятии очередного антикризисного закона №3275, направленного на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с борьбой с коронавирусной болезнью... В Украине Tue, 31 Mar 2020 12:11:29 +0300 Верховная Рада при принятии очередного антикризисного закона №3275, направленного на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с борьбой с коронавирусной болезнью (COVID-2019), не учла ряд предложений от бизнеса. Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации. Самое главное, что волнует компании на данный момент – сохранение штрафов за нарушение сроков декларирования и уплаты налогов, а именно НДС, акцизного налога, рентной платы, а также штрафов за нарушение порядка учета производства, хранения и транспортировки горючего и этилового спирта, о чем бизнес-сообщество уже неоднократно отмечало. Неучтенными являются вопросы запрета любых проверок или информационных запросов со стороны налоговой службы как минимум до конца действия карантина (пока остаются фактические внеплановые проверки); выполнения решения суда о регистрации налоговых накладных; своевременного возмещения НДС; отмены налогообложения доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц. Также депутаты в новом законе не отразили такие предложения, как снижение налогов на фонд оплаты труда, что позволило бы работодателям воздержаться от сокращения персонала; введение выплаты пособия по временной потере трудоспособности за счет средств Фонда социального страхования уже с первого дня болезни; исключение из объекта обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором страховых взносов по договорам добровольного медицинского страхования здоровья работников. Осталось нереализованным и предложение внедрить прозрачный механизм регулирования цен на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары (законом предусмотрено регулирование, и сегодня механизм такого регулирования отсутствует). В то же время, бизнес считает несправедливым сокращение льготного периода освобождения от платы за землю и налога на недвижимое имущество (было уменьшено с 30 апреля по 31 марта). Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация призывает Верховную Раду обратить внимание на подробный перечень предложений при подготовке очередного проекта закона, чтобы поддержать бизнес. «К сожалению, сегодня неучтенных норм все же остается больше. И в этом контексте чрезвычайно важна именно оперативная работа. Ведь с каждым днем бизнесу становится все труднее работать. Поэтому очень надеюсь, что нам удастся найти консенсус и по остальным предложениям, ведь кризисная ситуация действительно требует больше решений», - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. Вместе с тем, в законе есть важные для бизнеса меры, которые Европейская Бизнес Ассоциация предлагала учесть. Во-первых, приостановлено течение всех процессуальных сроков по обжалованию решений контролирующих органов как в административном, так и в судебном порядке. Во-вторых, отсрочено применение штрафов за несвоевременное погашение векселей по авиационному топливу. В-третьих, запрещено повышение процентной ставки по кредитным договорам. В-четвертых, перенесен срок представления финансовой отчетности. В-пятых, предоставлено право органам местного самоуправления в 2020 году вносить изменения по уменьшению ставок местных налогов и/или сборов и уменьшению ставок единого налога. Верховная Рада при принятии очередного антикризисного закона №3275, направленного на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с борьбой с коронавирусной болезнью (COVID-2019), не учла ряд предложений от бизнеса. Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации. Самое главное, что волнует компании на данный момент – сохранение штрафов за нарушение сроков декларирования и уплаты налогов, а именно НДС, акцизного налога, рентной платы, а также штрафов за нарушение порядка учета производства, хранения и транспортировки горючего и этилового спирта, о чем бизнес-сообщество уже неоднократно отмечало. Неучтенными являются вопросы запрета любых проверок или информационных запросов со стороны налоговой службы как минимум до конца действия карантина (пока остаются фактические внеплановые проверки); выполнения решения суда о регистрации налоговых накладных; своевременного возмещения НДС; отмены налогообложения доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц. Также депутаты в новом законе не отразили такие предложения, как снижение налогов на фонд оплаты труда, что позволило бы работодателям воздержаться от сокращения персонала; введение выплаты пособия по временной потере трудоспособности за счет средств Фонда социального страхования уже с первого дня болезни; исключение из объекта обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором страховых взносов по договорам добровольного медицинского страхования здоровья работников. Осталось нереализованным и предложение внедрить прозрачный механизм регулирования цен на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары (законом предусмотрено регулирование, и сегодня механизм такого регулирования отсутствует). В то же время, бизнес считает несправедливым сокращение льготного периода освобождения от платы за землю и налога на недвижимое имущество (было уменьшено с 30 апреля по 31 марта). Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация призывает Верховную Раду обратить внимание на подробный перечень предложений при подготовке очередного проекта закона, чтобы поддержать бизнес. «К сожалению, сегодня неучтенных норм все же остается больше. И в этом контексте чрезвычайно важна именно оперативная работа. Ведь с каждым днем бизнесу становится все труднее работать. Поэтому очень надеюсь, что нам удастся найти консенсус и по остальным предложениям, ведь кризисная ситуация действительно требует больше решений», - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. Вместе с тем, в законе есть важные для бизнеса меры, которые Европейская Бизнес Ассоциация предлагала учесть. Во-первых, приостановлено течение всех процессуальных сроков по обжалованию решений контролирующих органов как в административном, так и в судебном порядке. Во-вторых, отсрочено применение штрафов за несвоевременное погашение векселей по авиационному топливу. В-третьих, запрещено повышение процентной ставки по кредитным договорам. В-четвертых, перенесен срок представления финансовой отчетности. В-пятых, предоставлено право органам местного самоуправления в 2020 году вносить изменения по уменьшению ставок местных налогов и/или сборов и уменьшению ставок единого налога. Французская Covea не отказывается от покупки перестраховщика PartnerRe несмотря на коронавирус http://tristar.com.ua/1/news/frantsuzskaia_covea_ne_otkazyvaetsia_ot_pokupki_perestrahovshika_partnerre_nesmotria_na_koronavirus_13262.html Французская страховая компания Covea, несмотря на кризисную ситуацию на мировых финансовых рынках и карантинные мероприятия, связанные с COVID-19, подтвердила свои планы приобрести пакет акций... За рубежом Tue, 31 Mar 2020 12:07:46 +0300 Французская страховая компания Covea, несмотря на кризисную ситуацию на мировых финансовых рынках и карантинные мероприятия, связанные с COVID-19, подтвердила свои планы приобрести пакет акций перестраховщика PartnerRe у холдинговой компании Exor. Как сообщает Reuters, заявление Covea, сделанное 27 марта, заключается в том, что сделка будет проведена в соответствии с подписанным меморандумом. Кроме этого издание Il Sole 24 Ore со ссылкой на собственный источник, сообщила, что условия сделки, которая остается актуальной, не будут пересматриваться. Vеморандум о покупке перестраховщика PartnerRe за $9 млрд между Exor и Covea был подписан 4 марта. В начале месяца зарегистрированный на Бермудских островах перестраховщик PartnerRe сообщил, что четвертый квартал 2019 года завершился для компании с убытком в $108 млн и снижением балансовой стоимости на 1,1%. Французская страховая компания Covea, несмотря на кризисную ситуацию на мировых финансовых рынках и карантинные мероприятия, связанные с COVID-19, подтвердила свои планы приобрести пакет акций перестраховщика PartnerRe у холдинговой компании Exor. Как сообщает Reuters, заявление Covea, сделанное 27 марта, заключается в том, что сделка будет проведена в соответствии с подписанным меморандумом. Кроме этого издание Il Sole 24 Ore со ссылкой на собственный источник, сообщила, что условия сделки, которая остается актуальной, не будут пересматриваться. Vеморандум о покупке перестраховщика PartnerRe за $9 млрд между Exor и Covea был подписан 4 марта. В начале месяца зарегистрированный на Бермудских островах перестраховщик PartnerRe сообщил, что четвертый квартал 2019 года завершился для компании с убытком в $108 млн и снижением балансовой стоимости на 1,1%. Курс доллара в обменниках Киева просел до 28,35 грн http://tristar.com.ua/2/news/kurs_dollara_v_obmennikah_kieva_prosel_do_2835_grn_13261.html Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 31 марта, по сравнению с предыдущим днем просела на 20 копеек – до 28,35 грн за доллар. Как передает УНИАН, стоимость евро в обменниках... Финансы Tue, 31 Mar 2020 12:02:30 +0300 Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 31 марта, по сравнению с предыдущим днем просела на 20 копеек – до 28,35 грн за доллар. Как передает УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим днем снизилась на 30 копеек - до 31,20 грн. [AT]Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,70 грн за доллар, евро – 30,30 грн за евро. Национальный банк 30 марта передал 12 банкам 180 млн долл. наличной валюты. На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара. Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 31 марта, по сравнению с предыдущим днем просела на 20 копеек – до 28,35 грн за доллар. Как передает УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим днем снизилась на 30 копеек - до 31,20 грн. [AT]Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,70 грн за доллар, евро – 30,30 грн за евро. Национальный банк 30 марта передал 12 банкам 180 млн долл. наличной валюты. На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара. Застрахованный ущерб от урагана "Деннис" оценен в 286 млн евро http://tristar.com.ua/1/news/zastrahovannyi_usherb_ot_uragana_dennis_otsenen_v_286_mln_evro_13260.html Расчеты аналитиков PERLIS заключаются в том, что объем застрахованного ущерба от урагана Деннис, который обрушился в феврале 2020 года на Великобританию и страны западной Европы, составит 286 млн... За рубежом Tue, 31 Mar 2020 12:01:06 +0300 Расчеты аналитиков PERLIS заключаются в том, что объем застрахованного ущерба от урагана Деннис, который обрушился в феврале 2020 года на Великобританию и страны западной Европы, составит 286 млн евро. Наибольший удельный вес застрахованного ущерба приходится на Великобританию, Германию и Бельгию. В результате шторма и сопутствующих обильных осадков возникли локальные наводнения в районах Уэльса и Англии. Пик урагана Деннис пришелся на 15 и 16 февраля – вскоре после того, как шторм Сиара 9 февраля обрушился на Ирландию и Великобританию, а затем переместился на континентальную Европу. Компания моделирования рисков катастроф AIR Worldwire совместно с Risk Management Solutions (RMS) оценили величину застрахованных убытков от урагана Сиара в 1,1 млрд евро. Расчеты аналитиков PERLIS заключаются в том, что объем застрахованного ущерба от урагана Деннис, который обрушился в феврале 2020 года на Великобританию и страны западной Европы, составит 286 млн евро. Наибольший удельный вес застрахованного ущерба приходится на Великобританию, Германию и Бельгию. В результате шторма и сопутствующих обильных осадков возникли локальные наводнения в районах Уэльса и Англии. Пик урагана Деннис пришелся на 15 и 16 февраля – вскоре после того, как шторм Сиара 9 февраля обрушился на Ирландию и Великобританию, а затем переместился на континентальную Европу. Компания моделирования рисков катастроф AIR Worldwire совместно с Risk Management Solutions (RMS) оценили величину застрахованных убытков от урагана Сиара в 1,1 млрд евро. Нацбанк обнародовал "Белую книгу" по регулированию рынка кредитных союзов http://tristar.com.ua/2/news/natsbank_obnarodoval_plan_beluu_knigu_po__regulirovaniu_rynka_kreditnyh_souzov_13259.html Национальный банк продолжает работать на реализацией проекта сплит и опубликовал Белую книгу «Будущее регулирования рынка кредитных союзов». Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Это первый из шести... Кредитные союзы Tue, 31 Mar 2020 11:51:32 +0300 Национальный банк продолжает работать на реализацией проекта сплит и опубликовал Белую книгу «Будущее регулирования рынка кредитных союзов». Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Это первый из шести запланированных секторальных документов, в которых Национальный банк как будущий регулятор рынков небанковских услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в их регулировании. Благодаря новациям, которые планирует воплотить НБУ, кредитные союзы и их клиенты получат: расширение перечня услуг, которые они могут предоставлять; высокий уровень доступности их услуг; возможность создания собственного центра финансовой интеграции; новые инструменты поддержки ликвидности и платежеспособности. В то же время Нацбанк будет осуществлять комплексный надзор за деятельностью кредитных союзов, применяя риск-ориентированный подход в вопросах лицензирования, регулирования и надзора и руководствуясь принципами пропорциональности требований к уровню рискованности союза, перспективного взгляда для понимания потенциальных рисков, раннего выявления проблем и своевременного реагирования, профессионального суждения и правовой определенности. При разработке видения Национальный банк принял во внимание важную роль кредитных союзов в повышении доступности финансовых услуг для широких слоев населения, ведь они работают преимущественно в сельской и отдаленных местностях. Будущее регулирование рынка кредитных союзов будет способствовать созданию условий для его развития и росту его конкурентоспособности, повышению уровня его надежности, прозрачности и платежеспособности. Усовершенствованное регулирование рынка и параллельное расширение возможностей для участников обеспечат более глубокое проникновение кредитных союзов на финансовом рынке, обеспечат более эффективный, капитализирован и стрессоустойчивый рынок, где надежно защищены права потребителей финуслуг. Учитывая, что предложенные в Белой книге изменения являются существенными для рынка, их внедрение будет происходить постепенно с учетом объективных возможностей кредитных союзов выполнить такие требования. Кредитные союзы - это финансовые учреждения, деятельность которых заключается во взаимном кредитовании и предоставлении других финансовых услуг участникам союза за счет их объединенных денежных взносов. Они существуют для содействия бережливости и финансовому благосостоянию членов кредитного союза благодаря предоставлению услуг на условиях себестоимости. По состоянию на конец сентября 2019 году в Украине насчитывалось 337 кредитных союзов, объединявших более 465 тыс. человек. Общее количество активов союзов –  2,4 млрд грн. Национальный банк продолжает работать на реализацией проекта сплит и опубликовал Белую книгу «Будущее регулирования рынка кредитных союзов». Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Это первый из шести запланированных секторальных документов, в которых Национальный банк как будущий регулятор рынков небанковских услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в их регулировании. Благодаря новациям, которые планирует воплотить НБУ, кредитные союзы и их клиенты получат: расширение перечня услуг, которые они могут предоставлять; высокий уровень доступности их услуг; возможность создания собственного центра финансовой интеграции; новые инструменты поддержки ликвидности и платежеспособности. В то же время Нацбанк будет осуществлять комплексный надзор за деятельностью кредитных союзов, применяя риск-ориентированный подход в вопросах лицензирования, регулирования и надзора и руководствуясь принципами пропорциональности требований к уровню рискованности союза, перспективного взгляда для понимания потенциальных рисков, раннего выявления проблем и своевременного реагирования, профессионального суждения и правовой определенности. При разработке видения Национальный банк принял во внимание важную роль кредитных союзов в повышении доступности финансовых услуг для широких слоев населения, ведь они работают преимущественно в сельской и отдаленных местностях. Будущее регулирование рынка кредитных союзов будет способствовать созданию условий для его развития и росту его конкурентоспособности, повышению уровня его надежности, прозрачности и платежеспособности. Усовершенствованное регулирование рынка и параллельное расширение возможностей для участников обеспечат более глубокое проникновение кредитных союзов на финансовом рынке, обеспечат более эффективный, капитализирован и стрессоустойчивый рынок, где надежно защищены права потребителей финуслуг. Учитывая, что предложенные в Белой книге изменения являются существенными для рынка, их внедрение будет происходить постепенно с учетом объективных возможностей кредитных союзов выполнить такие требования. Кредитные союзы - это финансовые учреждения, деятельность которых заключается во взаимном кредитовании и предоставлении других финансовых услуг участникам союза за счет их объединенных денежных взносов. Они существуют для содействия бережливости и финансовому благосостоянию членов кредитного союза благодаря предоставлению услуг на условиях себестоимости. По состоянию на конец сентября 2019 году в Украине насчитывалось 337 кредитных союзов, объединявших более 465 тыс. человек. Общее количество активов союзов –  2,4 млрд грн. В Кабмине ожидают курса 29,5 грн за доллар, ускорения инфляции до 8,7% и падения ВВП на 3,9% http://tristar.com.ua/2/news/v_kabmine_ojidaut_kursa_295_grn_za_dollar_uskoreniia_infliatsii_do_87_i_padeniia_vvp_na_39_13258.html Кабинет министров пересмотрел предположения и ухудшил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и возникновения пандемии COVID-19. Об этом... Экономика Tue, 31 Mar 2020 11:31:00 +0300 Кабинет министров пересмотрел предположения и ухудшил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и возникновения пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики. Основные изменения прогноза является результатом существенного спада всей мировой экономики и внедрения масштабных мероприятий, направленных на сдерживание и борьбу с COVID-19, как в Украине, так и в большинстве стран мира. Среднегодовой курс гривны к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн/$. Сейчас в бюджете-2020 заложен курс 27 грн/$. Учитывая, что курс в начале года был ниже 25 грн/$, для достижения среднегодового курса в 29,5 грн/$ его значение в отдельные месяцы имеют существенно превышать отметку в 30 грн/$. Инфляция в этом году составит 8,7%, что выше как прошлогоднего прогноза в 5,5%, так и верхней границы ценового коридора НБУ в 6%. Реальный ВВП упадет на 3,9%, а ранее в Офисе президента заявили об ожидании падения реального ВВП минимум на 5%. Еще ранее правительство прогнозировало рост реального ВВП на 3,7%. В результате прогноз ВВП Украины на этот год был пересмотрен - теперь ожидается падение на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее, до начала мирового кризиса. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%. Правительство решило сократить показатель номинального ВВП с 4,51 трлн грн до 4 трлн грн. Это такой же показатель, как и ВВП 2019 года, когда он составлял 3,975 трлн грн. Не будет расти и реальная зарплата, поскольку весь рост съест инфляция. «Среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тыс. грн. С учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом. Ранее ожидался 10,1% рост реальной зарплаты до 12,5 тыс. грн. Уровень безработицы составит 9,4% (на 1,3 п.п. выше предыдущего прогноза в 8,1%). Вместе с тем, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно устойчивее банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами. Уточненные основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год будут использованы во время пересмотра государственного бюджета на этот год. Кабинет министров пересмотрел предположения и ухудшил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и возникновения пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики. Основные изменения прогноза является результатом существенного спада всей мировой экономики и внедрения масштабных мероприятий, направленных на сдерживание и борьбу с COVID-19, как в Украине, так и в большинстве стран мира. Среднегодовой курс гривны к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн/$. Сейчас в бюджете-2020 заложен курс 27 грн/$. Учитывая, что курс в начале года был ниже 25 грн/$, для достижения среднегодового курса в 29,5 грн/$ его значение в отдельные месяцы имеют существенно превышать отметку в 30 грн/$. Инфляция в этом году составит 8,7%, что выше как прошлогоднего прогноза в 5,5%, так и верхней границы ценового коридора НБУ в 6%. Реальный ВВП упадет на 3,9%, а ранее в Офисе президента заявили об ожидании падения реального ВВП минимум на 5%. Еще ранее правительство прогнозировало рост реального ВВП на 3,7%. В результате прогноз ВВП Украины на этот год был пересмотрен - теперь ожидается падение на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее, до начала мирового кризиса. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%. Правительство решило сократить показатель номинального ВВП с 4,51 трлн грн до 4 трлн грн. Это такой же показатель, как и ВВП 2019 года, когда он составлял 3,975 трлн грн. Не будет расти и реальная зарплата, поскольку весь рост съест инфляция. «Среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тыс. грн. С учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом. Ранее ожидался 10,1% рост реальной зарплаты до 12,5 тыс. грн. Уровень безработицы составит 9,4% (на 1,3 п.п. выше предыдущего прогноза в 8,1%). Вместе с тем, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно устойчивее банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами. Уточненные основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год будут использованы во время пересмотра государственного бюджета на этот год. Верховная Рада сняла мораторий на продажу земли с 1 июля 2021 года http://tristar.com.ua/1/news/verhovnaia_rada_sniala_moratorii_na_prodaju_zemli_s_1_iulia_2021_goda_13257.html Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель... Аграрная сфера Tue, 31 Mar 2020 11:24:49 +0300 Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10) во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов. Приобретать право собственности на земучастки сельхозназначения с 1 июля 2021 года могут исключительно физлица-граждане Украины. При этом объемы концентрации на одно физлицо не должны превышать 100 гектар. С 1 января 2024 года сельхозземли смогут приобретать юридические лица (зарегистрированные в Украине и участники которых граждане Украины), размер концентрации - до 10 тыс. га. Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции. Закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности. Согласно документу, расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, осуществляются в безналичной форме. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования закона поручено разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий. По прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов. Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10) во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов. Приобретать право собственности на земучастки сельхозназначения с 1 июля 2021 года могут исключительно физлица-граждане Украины. При этом объемы концентрации на одно физлицо не должны превышать 100 гектар. С 1 января 2024 года сельхозземли смогут приобретать юридические лица (зарегистрированные в Украине и участники которых граждане Украины), размер концентрации - до 10 тыс. га. Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции. Закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности. Согласно документу, расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, осуществляются в безналичной форме. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования закона поручено разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий. По прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов. Депутаты приняли в первом чтении "антиколомойский" законопроект о банках http://tristar.com.ua/2/news/deputaty_priniali_v_pervom_chtenii_antikolomoiskii_zakonoproekt_o_bankah_13256.html Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №2571-Д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который получил известность... Экономика Mon, 30 Mar 2020 17:51:29 +0300 Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №2571-Д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который получил известность как "антиколомойский". Законопроект принят 267 голосами "за". 277 народных депутатов поддержали сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению. [AT]Законопроект содержит три блока изменений в законодательные акты: Совершенствование регулирования деятельности банков, через предоставление Национальному банку необходимых инструментов влияния. Это повысит способность регулятора адекватно реагировать в случаях нарушения законодательства в процессе приобретения или увеличение существенного участия в банке и обеспечит недопущения к управлению банками недобросовестных или финансово несостоятельных лиц. Установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка лицензии и ликвидации банка, решений Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и тому подобное. В частности, Кабмин отказался от идеи закрепить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении убытков за признание банка неплатежеспособным, как это предусматривала предыдущая версия законопроекту. Таким образом обязанность доказывания "реального ущерба" ​​и его размера возлагается на владельца банка. Совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банка и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в вывода банка с рынка. Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №2571-Д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который получил известность как "антиколомойский". Законопроект принят 267 голосами "за". 277 народных депутатов поддержали сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению. [AT]Законопроект содержит три блока изменений в законодательные акты: Совершенствование регулирования деятельности банков, через предоставление Национальному банку необходимых инструментов влияния. Это повысит способность регулятора адекватно реагировать в случаях нарушения законодательства в процессе приобретения или увеличение существенного участия в банке и обеспечит недопущения к управлению банками недобросовестных или финансово несостоятельных лиц. Установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка лицензии и ликвидации банка, решений Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и тому подобное. В частности, Кабмин отказался от идеи закрепить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении убытков за признание банка неплатежеспособным, как это предусматривала предыдущая версия законопроекту. Таким образом обязанность доказывания "реального ущерба" ​​и его размера возлагается на владельца банка. Совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банка и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в вывода банка с рынка. Верховная Рада уволила министра здравоохранения Емца http://tristar.com.ua/1/news/verhovnaia_rada_uvolila_ministra_zdravoohraneniia_emtsa_13255.html Верховная Рада Украины приняла постановление "Об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины" (№ 3283). За это решение проголосовал 271 народный депутат. 29 марта... В Украине Mon, 30 Mar 2020 17:45:55 +0300 Верховная Рада Украины приняла постановление "Об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины" (№ 3283). За это решение проголосовал 271 народный депутат. 29 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что министры финансов и здравоохранения Игорь Уманский и Илья Емец написали заявления об увольнении с должностей по собственному желанию. В то же время сегодня, 30 марта, пресс-секретарь Емца Артем Дехтяренко сообщил, что министр здравоохранения не писал заявление об отставке с должности. "По собственному желанию он не писал ни одного документа", - сказал Дехтяренко. Верховная Рада назначила Емца министром здравоохранения 4 марта 2020 года. С 2003 года он занимал должность директора государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины". В 2010-2011 годах был главой Минздрава в правительстве Николая Азарова. Верховная Рада Украины приняла постановление "Об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины" (№ 3283). За это решение проголосовал 271 народный депутат. 29 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что министры финансов и здравоохранения Игорь Уманский и Илья Емец написали заявления об увольнении с должностей по собственному желанию. В то же время сегодня, 30 марта, пресс-секретарь Емца Артем Дехтяренко сообщил, что министр здравоохранения не писал заявление об отставке с должности. "По собственному желанию он не писал ни одного документа", - сказал Дехтяренко. Верховная Рада назначила Емца министром здравоохранения 4 марта 2020 года. С 2003 года он занимал должность директора государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины". В 2010-2011 годах был главой Минздрава в правительстве Николая Азарова.