Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
14.12.18

На заседании Общественного совета при Госфинмониторинге обговорили результаты работы в 2018 году
14.12.18

В Нацкомфинуслуг рассмотрели вопрос согласования новой редакции статута МТСБУ
14.12.18

В мире стремительно растет спрос на страхование коллекционного виски - AIG
14.12.18

XV Международная Карпатская страховая конференция состоится 13-16 февраля
14.12.18

В ноябре "АХА Страхование" выплатила 65,7 млн грн возмещений по случаям угонов, пожаров, ДТП

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Реформа отчетности финансовых учреждений и ее аудита в 2018 году вступит в активную фазу

Для того, чтобы сделать небанковские финансовые услуги более доступными, их стоимость необходимо уменьшить за счет повышения эффективности небанковских финансовых учреждений, а также усиления конкуренции и прозрачности в финансовом секторе. Одним из направлений обеспечения прозрачности является реформирование отчетности финансовых учреждений и ее аудита.

Александр Залетов: член Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг
Правило успеха
"Откладывать деньги — хороший совет для бедного и среднего человека. Для построения богатства это плохой совет. Заставляйте деньги работать" Роберт Киосаки
Страхование

18379.jpg


Нормативно-законодательная база
Вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг о нормативах достаточности капитала
06.08.18

Набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 №850 «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика».

Страховикам необхідно привести свою діяльність у відповідність до вимог розділу IV, розділу VI Положення до 31 грудня 2018 року. До 30 грудня 2018 року включно вимоги розділу III Положення застосовуються з такими особливостями:

норматив платоспроможності та
материалы в тему:
достатності капіталу визначається як сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою величини довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів II — IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868, включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства.

Надалі страховики повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог розділу III Положення з урахуванням, що при розрахунку нормативу платоспроможності та достатності капіталу відповідно до розділу III Положення:

 • з 31 грудня 2018 року до 29 червня 2019 року включно — застосовуються 30 % величини К та 30 % величини НЗП;
 • з 30 червня 2019 року до 29 червня 2020 року включно — застосовуються 60 % величини К та 60 % величини НЗП;
 • з 30 червня 2020 року — застосовуються в повному обсязі величини К та НЗП.

Відповідно до р. ІІ Положення, сума прийнятних активів — сукупна вартість у національній валюті активів страховика, яка визначається за балансовою вартістю таких активів, якщо інше не передбачено цим Положенням, які відповідають встановленим критеріям ліквідності, прибутковості та якості активів страховика.

Відповідно до р. ІІІ Положення, норматив платоспроможності та достатності капіталу — сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається як більша з таких величин:

З + К;

З + НЗП, де:

 • З (зобов’язання) — величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, що розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів II — IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;
 • К — величина, що дорівнює: 30 млн грн — для страховика, який здійснює або планує здійснювати види страхування інші, ніж страхування життя; 45 млн грн — для страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування життя;
 • НЗП — нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до законодавства.

Норматив платоспроможності та достатності капіталу може бути збільшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше:

 • 7 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій — для страховика, що здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій;
 • 25 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій — для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя.

Відповідно до р. V Положення, норматив ризиковості операцій — сума прийнятних активів, які відповідають встановленим вимогам диверсифікації, збільшена на розмір відстрочених аквізиційних витрат, в обсязі не більше:

 • 5 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій — для страховика, що здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій;
 • 20 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій — для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя.

Сума має бути не меншою, ніж величина страхових резервів, що розраховуються відповідно до законодавства.

Розділом ІV Положення встановлюються вимоги до нормативу платоспроможності та достатності капіталу власника істотної участі — сума прийнятних активів, збільшена на розмір відстрочених аквізиційних витрат, в обсязі, встановленому у розділі III цього Положення, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, що встановлений для нормативу платоспроможності та достатності капіталу, збільшеного на величину, що визначається у такому порядку:

 • у разі набуття істотної участі у страховику (страховиках), що не виконує (виконують) вимоги, встановлені цим Положенням, величина дорівнює добутку розміру істотної участі у такому (таких) страховику (страховиках) на розмір нестачі (дефіциту) прийнятних активів страховика (страховиків), участь у якому (яких) набута;
 • якщо страховик (страховики), у якому (яких) набута участь, виконує (виконують) вимоги, встановлені цим Положенням, величина дорівнює нулю.

Розділом VІ Положення встановлюються вимоги до нормативу якості активів — сума активів, які визначені як низькоризикові активи, має бути:

 1. для страховика, що здійснює страхування життя, — разом не менше 40 відсотків страхових резервів;
 2. для страховика, що здійснює страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя:
  • якщо страховик здійснює страхування хоча б за одним з видів обов’язкового страхування, — разом не менше 40 відсотків страхових резервів;
  • якщо страховик здійснює страхування тільки за видами добровільного страхування, — разом не менше 20 відсотків страхових резервів.

Розпорядження опубліковано у Офіційному віснику України 03.08.2018, № 59.

При цьому, втратило чинність розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 лютого 2016 року N 396 «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 березня 2016 року за N 417/28547.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2018 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.