Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости
07.08.20

В Украине действует 196 non-life страховщиков и 19 компаний по страхованию жизни
07.08.20

Чистая прибыль Hannover Re за первое полугодие упала из-за резервов убытков по COVID-19
07.08.20

Опасения пандемии COVID-19 стимулировали рыночный спрос на страхование облигаций - KBRA
07.08.20

Чистая прибыль AXA в первом полугодии снизилась на 40%, ожидаются дальнейшие потрясения из-за COVID
07.08.20

Swiss Re и OneConnect будут совместно работать над Smart Claims для Европы

Все новости >>>

7264.png

Мнение профессионала
Инвестиция в стиральную машину сегодня принесет людям большую выгоду, чем НПФ

НКЦБФР обнародовала законопроект, который прописывает основы внедрения накопительного уровня пенсионной системы в Украине. Если парламент одобрит документ, уже с 2023 году каждый работающий украинец в возрасте до 40 лет будет обязан ежемесячно отчислять в специальный накопительный фонд 2% дохода, чтобы обеспечить себе достойную старость. Со временем размер отчислений достигнет 10%.

Тимур Хромаев: глава НКЦБФР
Правило успеха
"Победитель не цепляется за положение, которым он не доволен"
Страхование

18379.jpg


Нормативно-законодательная база
НБУ опубликовал положение про финмониторинг небанковских финучреждений
30.07.20

Національний банк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу.

Положення розроблене у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Дія Положення поширюється на учасників небанківського фінансового ринку, державне регулювання та нагляд за якими в сфері фінансового моніторингу здійснює Національний банк.

Національний банк надав небанківським установам достатньо часу для налаштування власних
материалы в тему:
24.09.19
Рынку проще, когда у него один регулятор, а не три - Рожкова

25.09.19
Мы очень щепетильно относимся ко всем финансовым услугам, которые оказываются или появляются на рынке - Рожкова

03.08.20
ЛСОУ до 10 августа ожидает замечаний к проекту положения, которое отменяет действующие распоряжения Нацкомфинуслуг

04.08.20
В Нацбанке появился Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг

07.08.20
В Украине действует 196 non-life страховщиков и 19 компаний по страхованию жизни
процесів та процедур із фінмоніторингу – до кінця 2020 року.

Основні концептуальні підходи Положення:

 • використання ризик-орієнтованого підходу;
 • побудова належної системи управління ризиками;
 • посилені та спрощені заходи належної перевірки клієнтів;
 • методи віддаленої ідентифікації та верифікації;
 • адаптований перелік критеріїв ризику та індикаторів ризиковості;
 • ризик-орієнтовані підходи до політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб (PEPs).

Національним банком ураховано особливості небанківського фінансового сектору.

Так, окремі вимоги до установ є спрощеними порівняно з банками, наприклад:

 • більшості установ рекомендовано мати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу, проте обов’язковою вона є лише для платіжних систем, які здійснюють перекази коштів у режимі онлайн;
 • оцінка ризику клієнтів відбувається за спрощеними методами, в тому числі установам надано можливість оцінювати ризик не кожного клієнта окремо, а на груповій основі;
 • установлено особливі заходи з належної перевірки клієнтів та вигодоодержувачів для страхових компаній;
 • небанківські установи не погоджують із Національним банком кандидатуру відповідального працівника за фінмоніторинг. До того ж відповідальному працівнику дозволяється суміщення та сумісництво за посадою.

Порядок дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта

Ідентифікація та верифікація клієнта можлива в декількох варіаціях. Крім фізичної присутності та копії оригіналів документів для небанківських установ, як і для банків, також доступна дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта.

Повноцінними моделями верифікації є: використання BankID НБУ, кваліфікованого електронного підпису (КЕП), сеансу відеотрансляції, а також верифікація за допомогою ресурсу державних онлайн-послуг «ДІЯ».

Спрощеними моделями верифікації є: BankID НБУ, КЕП, зчитування даних із чипа біометричного документа, верифікація даних із бюро кредитних історій.

Водночас Положення визначає порядок ідентифікації клієнта із залученням агента та використання інформації щодо належної перевірки клієнта, отриманої від третьої сторони.

Відтепер для укладення договору страхування або оформлення позики у фінансовій компаній чи кредитній спілці візит до відділення або особиста зустріч із представником установи непотрібна.

Положення «Про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу» затверджене постановою Правління Національного банку від 28 липня 2020 року № 107. Постанова набирає чинності з 30 липня 2020 року.

Новий порядок застосування заходів впливу до установ

Національний банк затвердив та оприлюднив нове Положення про застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.

Новим законом визначено розширення видів заходів впливу до установ, а саме:

 • письмове застереження;
 • укладення Національним банком письмової угоди з установою.

За цією угодою установа зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшому порушень вимог законодавства з питань фінмоніторингу, підвищити ефективність системи управління ризиками тощо.

Покладення на установу обов’язку відсторонення від роботи посадової особи установи. Відстороненими можуть бути: керівник (керівники) установи, відповідальний працівник за фінмоніторинг.

Усі рішення про застосування заходів впливу в Національному банку приймаються колегіальним органом – Правлінням Національного банку або Комітетом, якому делеговані окремі повноваження щодо регулювання та нагляду.

Під час розгляду колегіальним органом Національного банку питання про застосування заходів впливу передбачено можливість присутності представника установи для особистого надання пояснень чи заперечень. Позиція установи ураховуватиметься під час прийняття рішення щодо застосування заходу впливу. Також представники установи матимуть можливість надати свої пояснення/зауваження/заперечення на етапі кваліфікації порушень та до отримання результатів перевірки.

Інформація про застосовані Національним банком заходи впливу оприлюднюється на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ до п’ятого числа місяця, наступного за звітним, у розділі «Заходи впливу».

Рішення про застосування заходів впливу може бути оскарженим у судовому порядку протягом одного місяця з дня набрання ним чинності.

Рішення про застосування до установи заходу впливу у формі штрафу набуває статусу виконавчого документа, якщо протягом місяця з дня набрання ним чинності:

 • установа письмово не повідомила Національний банк про добровільне виконання цього рішення;
 • рішення не було оскаржене в судовому порядку.

Якщо таке рішення протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржене в судовому порядку, воно набирає статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу»​. Постанова набирає чинності з 30 липня 2020 року.

 


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финтех
Аграрная сфера
Чемпионат по страхованию
Страховые объединения
Интересное в страховании
Страхование жизни
Автострахование
Медицинское страхование
Страхование рисков
Агрострахование
Страхование имущества
Страхование туристов
Страхование и банки
Мошенничество в страховании
Пенсионные фонды
Обзор рынка страхования
Мнение профессионала
Интервью
Руководители: о личном
Подкасты
Исследование
Перестрахование
Страховые брокеры
Страховые компании
Слияния и поглощения компаний

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2020 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.